امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمودند:

"پارساترین مردم کسی است که در نزد شبهات (اموری که شخص حرمت یا حلیت آنها را نداند) توقف نماید (و به پیش نرود)؛ عابدترین مردم کسی است که واجبات را بر پا دارد؛ زاهدترین مردم کسی است که حرام را رها نماید؛ سختکوش‌ترین مردم کسی است که گناهان را ترک کند."

*** واحدهای مرکز تحقیقات کوثر: واحد رایانه، واحد برق و کنترل، الکترونیک و مخابرات، واحد عمران، علوم کشاورزی و دامی، واحد معارف اسلامی و قرآنی، واحد مکانیک، واحد ورزش، واحد آموزش، روابط عمومی و منابع انسانی ، مالی ***

ورود به سايت فارسي

صندوق پيام كوتاه مركز تحقيقات كوثر: 30009900001541

 
 
copyright 2008 - Kowsar Research Center