بخش گالری در حال ساخت

 

 

بناي تاريخي چهل ستون
 
سرگذشت بنا

يك- تالار تشريفات

چهار و دو- اتاق هاي شمالي

سه و پنج- اتاق هاي جنوبي

شش- ايوان آيينه

هفت- ايوان ستوندار

تاريخچه بنا

باغ چهل ستون تنها قسمت کوچکی از باغ وسیع جهان نما است که پیشینه آن به قبل از دوران صفوی می رسد. شاه عباس اول در میان آن کوشکی بنا کرد که هسته نخستین کاخ چهل ستون بود و تالار میانی کاخ و غرفه های چهار گوشه آن را شامل می شد. در دوران حکومت شاه عباس دوم تحولات چشمگیری در این ساختمان پدید آمد و ایوان ستوندار، ایوان آیینه، سالن های الحاقی در اضلاع شمالی و جنوبی ایوان ستوندار، ایوان های طرفین تالار مرکزی، دو استخر در دو قسمت شرقی و غربی و نقاشی های دیواری تالار مرکزی به بنا افزوده شد

این کاخ بطور رسمی در سال 1057 هجری قمری به منظور تشریفات و پذیرایی از پادشاهان و صاحب منصبان دولت های هم عصر دولت صفوی اختصاص داده شد

براساس شعر نورالدین محمد نجیب کاشانی در کتیبه گچی ایوان، این کاخ در سال 1118 هجری قمری در زمان سلطنت شاه سلطان حسین دستخوش حریق شده که قسمت های سوخته باز سازی و ترمیم شده اند. با حضور سلسله افشاری و متعاقب آن در اوایل حکومت قاجار دو نقاشی دیواری دیگر به سالن مرکزی الحاق گردید. همزمان با صدارت مسعود میرزا - فرزند ناصرالدین شاه قاجار و مقارن با قرن 12 هجری به دستور شخص او، آسیب هایی به بنا وارد شد که بعدها توسط کارشناسان و اساتید ایتالیایی و ایرانی مرمت گردید. کاخ چهل ستون در تاریخ 15/10/1310 خورشیدی به شماره 108 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید

در نامگذاری این بنا به عنوان چهل ستون به دو دلیل می توان اشاره نمود: نخست آنکه عدد 40 در عرفان اسلامی نماد تعدد و کثرت است و دوم آنکه انعکاس تصویر 20 ستون ایوان ضلع شرقی کاخ در استخر مقابل، در مجموع تعداد ستون ها را به چهل می رساند

نماي بيروني بناي چهلستون
نماي بيروني از داخل
سر در ورودي كاخ چهلستون
نمايي از طاق ايوان
نمايي از طاق ايوان
نماي بيروني باغ چهلستون
نماي بغل كاخ چهلستون
ايوان پشتي كاخ چهلستون
ايوان جانبي كاخ چهلستون
حوض و محوطه بيروني چهلستون
نمايي از ستونهاي ايوان
نمايي از اتاق ها
ايوان ورودي كاخ چهلستون
 
نگاره هاي چهلستون

ديوار نگاره هاي چهل ستون اصفهان نمونه اي از بهترين تزيينات وابسته به معماري در ايران است. اين ديوار نگاره ها بيانگر رويدادهاي تاريخي دوران صفويه و پس از آن به شمار مي رود كه در كنار مضامين مرسوم ادبي و نقوش گياهي و تجريدي با تكنيك تمپرا و رنگ روغن بر روي ديوارهاي گچي به سبك مكتب اصفهان و به شيوه نقاش شهير صفوي، رضا كاشاني متخلص به رضا عباسي نقش شده است.به غير از تصويرهاي مياني تالار اصلي كه داراي امضاي نقاش معروف دوران قاجار صادق نقاش باشي با عبارت "يا صادق الوعد" و تاريخ 1216 هجري قمري است، كليه نگاره هاي فاقد امضا و تاريخ اثر بوده و با عنايت به اينكه شاخص اصلي كاخ چهل ستون، ديوار نگاره ها و نقاشي هاي آن است، مي توان آنها را بر اساس سبك و مضمون به 4 گروه تقسيم مي نمود.يك- صحنه هاي تاريخي كه حكايتگر روابط بين دربار صفوي وهمسايگان شرقي آن است و در تالار بارعام به تصوير كشيده شده اند. دو- قاب هاي كوچك از صحنه هاي جشن و شكار كه در سطح بالايي از راههاي كاخ قرار دارند.سه- صحنه هايي از جشن هاي شاهانه، در گلگشت با مضامين تغزلي-ادبي كه در تاقچه هاي دو اتاق جانبي تالار اصلي به تصوير كشيده شده اند. چهار- بازتاب حضور بيگانگان در دربار صفوي را كه مي توان در نقاشي هاي ايوان هاي ستون دار جانبي بنا مشاهده كرد

نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
نمايي از گچ بريها و نقاشيهاي اندروني
 
موزه چهلستون
كاخ چهل ستون در سال 1316 خورشيدي به عنوان "موزه چهل ستون اصفهان" در نظر گرفته شد و سپس در تاريخ هشتم مهرماه سال 1327 خورشيدي به طور رسمي افتتاح گرديد. گردآوري، نگهداري و حفاظت، آثار و اشياي تاريخي، فرهنگي و هنري، فراهم آوردن امكانات پژوهشي و تحقيق در باره انه و نيز آشنايي با شيوه زندگي گذشتگان و شناساندن آثار فرهنگ و هنر اسلامي به عموم مردم از اهداف اين موزه بوده است. آثار موجود در اين موزه كه به دست تواناي هنرمندان ايراني ساخته شده، فرهنگ مردم سرزميني است كه زندگي را با هنر و زيبايي در هم آميخته اند.در اين موزه آثار هنري از سده هاي پيش از اسلام تا سده 14 هجري قمري گردآوري شدهكه مي توان به نسخ خطي مربوط به قرن چهارم هجري قمري، ظروف سفالينه و آبگينه سده هاي سوم تا يازدهم هجري قمري ظروف چيني سفيد و آبي كه به سفارش شاه عباس ساخته شده همچنين قاليچه هايي با طرح محرابي مربوط به قرن 11 هجري قمري و درهاي چوبي منبت و خاتم كاري شده متعلق به دوران صفويه اشاره نمود.
نمونه اي از اشياي موزه
كوزه سفالي قرآن هاي قديمي
قاليچه با طرح محراب-اشياي تزييني-ظرف سفالي
اشياي تزييني
در هاي چوبي منبت و خاتم كاري
ظروف سفالي منقش
ظروف و اشياي تزييني
نمونه اي از كلاه
ماكت گنبد و درب قديمي
منبر خاتم
درب قديمي
درب خاتم
نمونه اي از لباس عصر صفوي
نمونه اي از اشياي تزييني
ظروف منقش سفالي
ظروف تزييني
ظروف تزييني
ظروف تزييني
ظروف تزييني
نمونه اي از دربهاي مشبك
 

صندوق پيام كوتاه مركز تحقيقات كوثر: 30009900001541

 

 ادامه دارد